De gemeente investeert te weinig in wegenwerken

Leemstraat - Oud-Turnhout (Oosthoven)

Voor de derde keer in minder dan een jaar liepen de Kleiputstraat, Veestraat, Leemstraat, Weilandstraat en Landbouwstraat in Oud-Turnhout onder water. "Sommige bewoners hebben de voorbije jaren al vier keer water in hun woning gekregen" zegt Stan Michielsen (CD&V).

De bewoners van de getroffen straten stellen voor om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in hun wijk: apart voor rioolwater en regenwater. Ze beseffen dat deze oplossing niet goedkoop is. "Maar het zou toch een prioriteit moeten zijn", vinden zij. "In Oud-Turnhout bestaat er een wanverhouding binnen de investeringen. Vrijetijdsbesteding is in Oud-Turnhout belangrijker dan zonder angst kunnen wonen. We roepen de gemeente daarom op om een gedurfde ommezwaai te maken in de financiële meerjarenplanning. Schrap de sporthal en verbeter nog deze legislatuur de straten, met scheiding van riool- en regenwater. Want door de wijzigende klimaatomstandigheden zal deze wateroverlast nog vaker voorkomen."

 

Feit: Dit artikel is correct

Gemeentebestuur schuift factuur wegenwerken voor zich uit

Wegenwerken

Reeds vele jaren staat het budget voor onderhoud infrastructuur op een status quo. Dit terwijl we weten dat dit budget niet toereikend is voor de nood- zakelijke ingrepen. Ons wegennet veroudert net als de andere infrastructuur en uitstellen van onderhoud maakt dat de uiteindelijke herstellingskost hoger zal liggen op de moment dat het moet en echt niet meer anders kan, dan wanneer men preventief de nodige werken uitvoert. Hoe is het dan mogelijk dat dit bestuur dit budget in 2017 naar de helft, zijnde 250.000 euro jaarlijks terugschroeft? Op die manier schuift men een zware factuur door naar de toekomst.

Waarom volgt het college de aanbevelingen van de werkplaats niet? Integendeel, het brengt het budget terug naar bijna 1/3de van wat de reële behoefte bedraagt? De N-VA had daarom vorig jaar reeds een motie ingediend om het budget niet te verlagen, opnieuw advies in te winnen en het budget op te trek- ken om tegemoet te komen aan de reële investeringsnoden.

Als we nu merken dat personen uit de meerderheidspartijen (Stan Michielsen-CD&V) zelf een oproep doen om een ommezwaai te doen in de meerjarenplanning, is er misschien een nieuw draagvlak mogelijk om het budget voor de nodige wegenwerken opnieuw op te trekken?

N-VA Oud-Turnhout klaagt al 3 jaar de financiële koers die dit bestuur vaart aan. De grote projecten zoals Eigenaard en het Gemeentehuis volgden mekaar snel op en het einde is nog niet in zicht. In onze Duiding van juli 2015 stelde N-VA Oud-Turnhout al dat er beter enkele jaren zou gewacht worden met de bouw van een extra sporthal. Niet alleen om een de gemeentekas een beetje zuurstof te geven en de reserves aan te vullen - voor de pensioenen bijvoorbeeld – maar vooral om bij het bestaande wegennet en patrimonium eens te bekijken welke investeringen er daar dringend nodig zijn.

Het college laat echter betijen. Net als de N-VA-fractie vragen vele Oud-Turnhoutenaren zich niet meer af WIE er eigenlijk bestuurt maar gewoon of er nog wel bestuurd wordt. Na een jaar van politiek gekibbel (2015) binnen de meerderheid (CD&V-Groen-sp.a) over de sjerp, hadden we gehoopt dat 2016 een nieuwe,noodzakelijke start zou betekenen. Helaas niks is minder waar. Opnieuw moeten we constateren dat door intern gekibbel, dit schepencollege (CD&V-Groen-sp.a) wordt verlamd door interne ruzies.