Een sociaal beleid in Oud-Turnhout

Op 12 februari 2018, over deze onderwerpen: Welzijn & gezondheidszorg
Een sociaal beleid in Oud-Turnhout

N-VA Oud-Turnhout is van mening dat de organisatie van het OCMW beter kan. Met de integratie van het OCMW  en de gemeente moet de focus liggen op het creëren van efficiëntiewinst, zonder de belangrijke rol die het OCMW heeft in onze gemeente te ondermijnen.

De vraag naar hulp- en dienstverlening voor senioren zal in de toekomst fors toenemen. Door de stijgende welvaart en de betere medische kennis leven mensen immers langer. In 2018 zullen meer dan 2 miljoen mensen in Vlaanderen ouder zijn dan 55 jaar. Het seniorenbeleid moet inspelen op deze evolutie. We mogen ons niet beperken tot een voorzieningenbeleid. De woon-, leef- en zorgbehoeften van senioren zijn veranderd. Senioren zijn actief, opgeleid en goed geïnformeerd. Meer dan twee op drie 80-plussers zijn volledig zelfredzaam. Het nieuwe seniorenbeleid moet ouderen in onze samenleving waarderen en versterken, niet betuttelen. De senioren zijn een volwaardige partner in de zorg, geen voorwerp van de zorg. 

Het traditionele aanbod-gestuurde hulpverleningsmodel moet vervangen worden door een moderner model, dat vertrekt vanuit de kracht van senioren binnen hun sociale omgeving. Mensen willen immers zo lang mogelijk thuis wonen. Indien dit niet meer mogelijk is en men zorgbehoevend wordt, moeten mensen in de beste verzorgingsomstandigheden worden opgevangen. N-VA wil daarom een beleid ontwikkelen op ‘waardig ouder worden in eigen omgeving’ en zorg (bijv. modulair bouwen stimuleren)

Jonge gezinnen vormen de toekomst voor een gemeente. De laatste jaren is het echter voor deze doelgroep moeilijker geworden om in Oud-Turnhout te komen wonen. Nochtans biedt onze gemeente alle kansen aan jonge gezinnen (kwalitatieve leefruimte, goed uitgebouwd onderwijs, sport, cultuur,…..). Daarom pleiten we ervoor dat de gemeente inspanningen doet om een voldoende aanbod aan betaalbare woningen te creëren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is