Gemeentebestuur schuift factuur wegenwerken voor zich uit

Op 6 december 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit & Openbare Werken
Onderhoud wegen

N-VA Oud-Turnhout wenst eerst en vooral de schepen van Openbare Werken te danken voor de inspanningen van zijn diensten die de laatste weken gedaan zijn in onder andere Kuiltjesstraat en ook voor de oplossing op de Steenweg op Ravels. Na zovele jaren. Het vastleggen van de riooldeksels op de N12 zorgt voor minder ge- luidshinder en de niveauverschil- len in het wegdek zijn weg. Wij hopen dat de resterende deksels ook worden weggewerkt. Maar het gaat voor de N-VA- fractie vooral over het algemeen gevoerde beleid.

Reeds vele jaren staat het budget voor onderhoud infrastructuur op een status quo. Dit terwijl we weten dat dit budget niet toereikend is voor de nood- zakelijke ingrepen. Ons wegen- net veroudert net als de andere infrastructuur en uitstellen van onderhoud maakt dat de uitein- delijke herstellingskost hoger zal liggen op de moment dat het moet en echt niet meer anders kan, dan wanneer men preventief de nodige werken uitvoert. Hoe is het dan mogelijk dat dit bestuur dit budget in 2017 naar de helft, zijnde 250 000 euro jaarlijks terugschroeft? Op die manier schuift men een zware factuur door naar de toekomst.

Waarom volgt het college de aanbevelingen van de werkplaats niet? Integendeel, het brengt het budget terug naar bijna één derde van wat de reële behoefte bedraagt? De N-VA heeft daarom samen met Oud-Turnhout Plus een mo- tie ingediend om het budget niet te verlagen, opnieuw advies in te winnen en het budget op te trek- ken om tegemoet te komen aan de reële investeringsnoden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is