Nieuwe verkaveling in Oosthoven zorgt voor grote ongerustheid bij inwoners

Op 30 april 2016, over deze onderwerpen: mobiliteit en ruimtelijke ordening
Oosthoven

Verkeersonveilige situatie in de Polderstraat wordt onhoudbaar door nieuwe verkaveling

Het gemeentebestuur van Oud-Turnhout (CD&V-Groen-sp.a) heeft aangekondigd om 14 sociale woningen en 2 commerciële ruimten te bouwen aan de Polderstraat tegenover de kerk van Oosthoven. Dit nieuw bouwproject stuit op hevig verzet van de buurtbewoners. In het verleden zijn reeds diverse nieuwe verkavelingen aangelegd in Oosthoven. Dit zorgt voor een verhoogde verkeersdrukte in de Polderstraat, die voor Oosthoven de ontsluiting vormt naar de Steenweg Op Ravels en Turnhout.

De Polderstraat is voor veel schoolgaande kinderen en hun ouders een dagelijks traject dat moet worden afgelegd. De straat geeft nu reeds aanleiding tot gevaarlijke verkeerssituaties met auto’s die half geparkeerd staan op de baan, de beperkte baanbreedte om elkaar te kruisen en de grote verkeersdrukte

Op dit moment wordt er reeds een eerste verkavelingsproject aangelegd, centraal gelegen in de Polderstraat. Met de  verkaveling die erbij komt, zouden in totaal 32 nieuwe wooneenheden rechtstreeks worden ontsloten op deze drukke verbindingsweg. Dit is onverantwoord en zal de verkeersonveiligheid nog doen toenemen.

N-VA Oud-Turnhout vroeg  het schepencollege om de geplande verkoop van de grond door de gemeente aan De Ark (ontwikkelaar) en de bouw van het project uit te stellen, totdat er een duidelijke visie ontwikkeld en geïmplementeerd zou worden rond mobiliteit en verkeersveiligheid.

Recent hebben we nog kunnen vernemen dat het project Veldbraek, een nieuw aan te leggen verkaveling in Oosthoven van 130 à 150 kavels, werd teruggestuurd omdat er geen rekening werd gehouden met de mobiliteitsimpact. De toekomstige bewoners van deze verkaveling zouden ook intensief gebruik maken van de Polderstraat. Deze beslissing kunnen we alleen maar toejuichen. Gezien de huidige verkeerssituatie in Oosthoven, is het belangrijk dat we eerst nadenken over hoe we het mobiliteitsprobleem aanpakken, voordat we verdere grote verkavelingsprojecten opstarten.

Voor N-VA Oud-Turnhout is het daarom onbegrijpelijk dat 2 bouwprojecten met een directe ontsluiting op de Polderstraat wel groen licht hebben gekregen van dit schepencollege. De inwoners van Oosthoven hebben in dit dossier een zeer duidelijk signaal gegeven. Het is nu aan het gemeentebestuur om haar verantwoordelijkheid nemen. Eerst bouwen en pas daarna de mobiliteitsproblemen oplossen is geen goed bestuur.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is