Ondernemerschap in Oud-Turnhout

Op 12 februari 2018, over deze onderwerpen: Lokale economie, Toerisme & evenementen
Ondernemen in Oud-Turnhout

Als N-VA ondersteunen we iedereen die onderneemt en bieden we lokaal ondernemerschap maximale kansen. We baseren onze visie op drie basispijlers:

 1. Kernversterking
  1. Leefbare kernen met een divers en kwaliteitsvol aanbod van handel, horeca en diensten.
  2. Toerisme, cultuur en een verzorgde publieke ruimte met toegankelijke dienstverlening.
 2. Ondernemingsvriendelijke gemeente
  1. Positief, open en ondersteunend beleidskader.
  2. Oog voor de belangen van onze lokale economische actoren.
 3. Toerisme als troef
  1. De gemeente heeft een belangrijke rol in het promoten en ondersteunen van het bestaande aanbod.
  2. In functie van schaalgrootte kan ook de ontwikkeling van het aanbod op ondersteuning rekenen.

Bereikbare en slimme kernen

Een goed draaiend lokaal ondernemersklimaat gaat veel verder dan een sterk onderbouwde en gelaagde visie. Er komen nog andere factoren bij kijken. Inzetten op een slim en doordacht parkeerbeleid is er één van: we willen inzetten op alle vervoersmiddelen en weren de auto niet zomaar uit het centrum. Het ondernemend centrum heeft een duidelijk afgebakende zone nodig. Hierbij moet rekening gehouden worden met de vraag en de noden van de verschillende woonkernen.

De gemeente ondersteunt innovatie en digitalisering in de omslag naar een slimme kern. Sommige zaken zoals bijvoorbeeld een wifiverbinding in gemeentelijke gebouwen zijn al aanwezig, maar mogen worden uitgebreid naar de hele kern. Het tegengaan van leegstand door het stimuleren van popup stores (korte termijn), of financiële stimulansen (lange termijn) zijn hier een ander voorbeeld van. Daarnaast vinden we een slim een duurzaam transport en het efficiënt leveren van goederen in de handelskern ook belangrijk,.

Wat is een ondernemingsvriendelijk klimaat?

 • Inzetten op administratieve vereenvoudiging en digitalisering.
 • Ondernemingsvriendelijk fiscaal beleid.
 • Bedrijventerreinmanagement stimuleren.
 • Eén aanspreekpunt voor ondernemingen.
 • Structureel overleg met economische actoren.

Elke ondernemer, startend of verankerd, wint bij een duidelijk, transparant en eenvoudige administratieve verwerking van (aan)vragen. Al zijn vragen gebundeld bij één aanspreekpunt en het liefst nog vanachter zijn computer.

Ontvangsten uit belastingen moeten steeds opwegen tegen de administratieve kosten. Inefficiënte belastingen worden geschrapt en in geval van nieuwe belastingen krijgen deze steeds een economische toets.

We pleiten ervoor dat in onze gemeente werk wordt gemaakt van een volwaardig en periodiek overleg met alle relevante lokale economische actoren. Hiervoor moeten we het warm water niet opnieuw uitvinden. Het kan onder de vorm van een vaste ondernemingsraad, maar kan evengoed een ad-hoc overlegplatform zijn. Zowel lokale ondernemers als vertegenwoordigers van ondernemingsorganisaties kunnen hier vrij deel vanuit maken. Dit is tevens ook één van onze grootste zorgen waar we zo snel mogelijk werk van willen maken. De huidige schepen van de meerderheid laat alvast zien hoe het niet moet en heeft geen contact met de lokale ondernemers.

Toerisme als troef

 • Sterk toeristisch imago.
 • Streekproducten
 • Dag- en verblijfstoerisme.
 • Verbinden van horeca en toerisme.

Jaarlijks ontvangt het natuurgebied Liereman meer dan 100.000 bezoekers. De kracht en de waarde van dit stiltegebied ligt hem in het respect waarop de mens hier omgaat met een uniek stukje natuur. De afgelopen jaren ontbreekt echter de economische component in dit verhaal. Wanneer al deze bezoekers naar onze gemeente komen, biedt dit een enorm potentieel aan economische ontwikkeling. Toerisme kan hierin voor onze gemeente een leidende factor worden, waar diverse economische componenten aan elkaar worden verbonden. We denken hierbij aan horeca, recreatie, overnachtingen… Ook een goede ondersteuning van lokale activiteiten moet er voor zorgen dat onze gemeente een levende gemeente is.


Hoe kunnen we als gemeente actief inzetten op dagtoerisme en het stimuleren van verblijftoerisme? Voor de opening van het toeristisch seizoen kan de gemeente jaarlijks ook een evenement organiseren, waarop horeca- en logiesuitbaters aanwezig zijn met een informatiestand. Bezoekers maken op die manier kennis met het concrete aanbod aan toerisme en horeca. Oud-Turnhout heeft een mooie fietsstructuur, laat ons hiervan ook de economische waarde niet onderschatten. Toeristische uitbaters moeten ook gestimuleerd worden om in te zetten op innovatie en kwaliteit. Daarnaast kunnen de lokale ondernemers, door administratieve vereenvoudiging, simpel op de hoogte worden gehouden van fiscale stimulansen. Door een periodiek overleg kunnen mogelijkse knelpunten en opportuniteiten snel gedetecteerd worden.

 

Een bloeiende en kwaliteitsvolle horeca draagt in grote mate bij tot de leefbaarheid van een stad of gemeente. Horeca biedt lokale tewerkstelling, verhoogt de toeristische aantrekkingskracht en draagt bij tot een sterk sociaal weefsel. Horeca staat vaak niet op zichzelf, maar hangt af van toeristen, inwoners en lokale bedrijvigheid. De gemeente maakt systematisch werk van gezamenlijke promotie van het toeristisch aanbod en de lokale horeca. Geleide stads- of dorpsbezoeken worden vermarkt als culinaire wandelingen die toeristen laten kennismaken met verschillende horecazaken. Toeristische (dag)arrangementen integreren steevast het lokale horeca-aanbod en/of een bezoek aan streekproducenten. Horeca-uitbaters worden ingeschakeld als toeristische ambassadeurs en dragen actief bij tot de toeristische promotie en uitstraling van de gemeente. Als N-VA pleiten we voor toegankelijke en gezinsvriendelijke horecazaken. De gemeente kan eventueel premies voorzien om investeringen in toegankelijkheid en gezinsvriendelijkheid te stimuleren.

 

Wat wordt er gedaan? Wie gaat het wel doen?

De lokale economie in Oud-Turnhout heeft nog veel toekomstmogelijkheden. De afgelopen legislatuur is hier geen vooruitgang geboekt. De huidige schepen heeft geen voeling met de lokale ondernemers en wat hun wensen en zorgen zijn. Tijdens de afgelopen jaren is  door het huidige schepencollege wel een visienota voorgesteld waarin heel wat potentieel zit. Dit was echter een kopie vanuit de stadsregio aangeboden en maakt nogmaals duidelijk dat er op dit moment geen eigen visie is.

Deze tekst is de basis van onze visie voor een ondernemend Oud-Turnhout. Spreek ons zeker aan voor een verder uiteenzetting.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is