Openbare werken en mobiliteit in Oud-Turnhout

Op 12 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit & Openbare Werken
Mobiliteit en wegenwerken in Oud-Turnhout

Een goed onderhoud van onze wegen en infrastructuur draagt bij tot een verkeersveilige gemeente. N-VA wenst daarom de komende jaren een voldoende hoog budget te voorzien voor het onderhoud van onze wegen en infrastructuur. De huidige meerderheid heeft de afgelopen jaren het budget hiervoor met 65% verlaagd! Daarnaast wensen we verder in te zetten op het creëren van zoveel mogelijk verkeersveilige omgevingen, met focus op de ruimere schoolomgeving. Studies tonen aan dat de meeste ongevallen naar school niet in de zone 30 gebeuren, maar wel in een straal van 300 meter rondom.

Verder moet de aandacht gaan naar de verbetering van de fietsinfrastructuur, zowel voor het woon-werkverkeer als voor het vrijetijsverkeer. Prioritair blijft de realisatie van de fietsverbinding met Arendonk (N139). Een doorgedreven samenwerking met de omliggende gemeenten en de administratie van Wegen en Verkeer is hierbij cruciaal.

N-VA Oud-Turnhout wil de blauwe parkeerzone uitbreiden naar beide kanten van de Steenweg op Turnhout, zodat de ongelijke situatie voor de winkeliers verdwijnt. Tegelijk dient de maximale parkeertijd uitgebreid te worden naar 2 uren. Hierdoor bieden we onze inwoners voldoende comfort om in alle rust de nodige inkopen te doen in ons dorp bij onze lokale winkels en handelaars. Hiervoor dient de signalisatie die verwijst naar de parkings voor langparkeerders geoptimaliseerd te worden.

Bijzondere aandacht vergt de situatie van de Polderstraat. Een herinrichting van deze belangrijke verbindingsweg tussen het centrum van Oosthoven en de N12 om deze veiliger te maken voor alle weggebruikers is dringend aan de orde.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is