Stemming OCMW-begroting uitgesteld

Op 7 november 2016, over deze onderwerpen: Financieel Beleid, Welzijn & gezondheidszorg
Header N-VA Oud-Turnhout

Afgelopen donderdag op de gemeenteraad, legde onze ploeg een heel aantal kritische vragen en opmerkingen met betrekking tot de begroting van het OCMW op tafel. Dit resulteerde in een weigering van gemeenteraadsleden om de begroting voor 2017 van het OCMW goed te keuren. Aanleiding hiervoor is de privatisering van de poetsdienst. De gemeenteraad wil eerst duidelijkheid en een reeks sterke garanties zien voor de poetsvrouwen die ontslagen zullen worden. 

Het OCMW besliste eerder om de poetsdienst stop te zetten en te privatiseren. De poetsvrouwen en hun posten zullen worden overgedragen worden naar dienstencheque firma Dienstenthuis. Zoals eerder duidelijk werd op de OCMW-raad, is het poetspersoneel tegen deze beslissing gekant. De oppositie neemt deze bezorgdheden ter harte en neemt de beslissing van het OCMW op de korrel. Wij vragen naar concrete antwoorden en verduidelijkende cijfers omtrent een aantal vraagstellingen wij tijdens deze raad uiteen zetten. Er werden door N-VA Oud-Turnhout een aantal voorwaarden gesteld m.b.t. verloning, extra legale voordelen, pensioen en verlof. Indien deze niet voldoende voldaan zijn, zou dit maken dat wij deze beslissing niet ondersteunen. We nemen eveneens de sociale en financiële gevolgen voor de klanten in acht. Ten slotte maakt Miranda de terechte opmerking dat we ook spreken over een aantal statutair benoemde poetsvrouwen, die niet kunnen worden ontslagen, maar waarvoor er ook geen alternatieve vacatures voor de hand liggen in de gemeente. 

Op aangeven van CD&V werd de gemeenteraad kort geschorst, maar werd nadien beslist om volgende maand over de OCMW-begroting te stemmen. Gedurende deze tijd, zou het onderhandelingscomité een oplossing op tafel moeten leggen waarin ook de poetsvrouwen zich kunnen vinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is