Sport

Sport & vrije tijd

Nieuws over dit onderwerp

Wat met onze jongeren in Oud-Turnhout?

We hebben een prachtige jeugdwerking met een goed werkende jeugdraad binnen Oud-Turnhout. Toch moeten we vaststellen dat onze jeugd nog steeds geen ‘echte eigen plek’ heeft in de gemeente. Een plaats …

Sportinfrastructuur Oud-Turnhout

Een gezonde geest in een gezond lichaam is voor N-VA Oud-Turnhout een belangrijk uitgangspunt. Vanuit de diverse sportclubs, met ondersteuning vanuit sportpromotie, wordt dagelijks veel werk verzet om …

Eindelijk gehoord…

Drie jaar heeft het geduurd: ons volgehouden aandringen bij het gemeentebestuur om voor alle beoefenaars van sport aandacht te hebben. Beweging is geen voorrecht voor mensen die zich aansluiten bij …